Tel.: 739 909 718               E-mail: info@radon-tech.cz

Co je radon

Radon je bezbarvý, inertní plyn bez chuti a bez zápachu. Je to radioaktivní prvek, což znamená, že se jeho atomy rozpadají za vzniku nových atomů, které jsou také radioaktivní.

Radon jako takový nemá žádný negativní vliv na lidský organismus – je to inertní plyn, s ničím nereaguje a jak ho vdechneme, tak ho i vydechneme. Složitější situace nastává právě s těmi novými atomy, které už nelze zařadit mezi plyny, ale jsou to kovy. Tyto nové vzniklé atomy se ve vzduchu váží na prachové částečky a aerosoly a při jejich vdechnutí se určitá část zachytí v dýchacím ústrojí. Dlouhodobější či intenzivnější vdechování tak může zvyšovat riziko vzniku rakoviny plic.

V České republice se mluví o radonu často a je to hlavně způsobeno tím, že naše geologické podloží je dosti bohaté na uranové minerály a nerosty, ve kterých radon, jako radioaktivní prvek, neustále vzniká. Tohle ještě stále není důvod k obavám, jsou země (např. Brazílie, Írán), jejichž přírodní radioaktivita pocházející z geologického podloží je i mnohonásobně vyšší než u nás v České republice.

Prvním důvodem pro časté skloňování slova radon je dlouhodobý nárůst v počtu dodatečně izolovaných domů. Díky izolaci nejenom snížíme náklady na teplo, ale také snížíme přirozenou výměnu vzduchu v těchto domech. Tím ovšem dochází k hromadění atomů, které vznikají z radonu, a ke zvyšování hodnot radioaktivit v domech.

Druhým, dnes už minoritním, důvodem je použití radioaktivních materiálů pro stavbu domů, což se dělo pouze na pár místech v minulém století.

Závěrem lze říci, že radon pro nás není nebezpečný, ale jeho koncentrace je pro nás indikací o koncentraci nově vznikajících radioaktivních atomů. Měření radonu na pozemcích či v bytech se není třeba obávat, jde pouze o prevenci řízenou státními institucemi, o prevenci zbytečného zvyšování rizika vzniku rakoviny dýchacího ústrojí.

Potřebujete změřit stav radonu na vašem pozemku?

Obraťte se na nás !