Tel.: 739 909 718               E-mail: info@radon-tech.cz

Měření radonu

Poctivě změříme a objektivně vyhodnotíme riziko

Stanovujeme radonový index pozemků po celé ČR.
Nejvíce v Královehradeckém kraji, okresy Trutnov, Jičín a Náchod, dále lokality v Praze, v Pardubickém, Libereckém a Jihomoravském kraji.
Jeho stanovení je založeno na jednorázovém měření na stavebním pozemku, při němž je měřena objemová aktivita radonu v půdním vzduchu a plynopropustnost zemin.

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

Nabízíme zajištění stanovení radonového indexu stavebního pozemku:

  • jako nutnou součást pro stavební řízení při plánování novostaveb a přístaveb rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi, které slouží jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží
  • jako podklad pro stanovení tržní ceny pozemku

Používaná přístrojová technika:

Měřící systém RM-2
Zařízení pro monitorování objemové aktivity radonu v půdním vzduchU

Ionizační komory k systému RM – 2

RADON – JOK
Přístroj k měření plynopropustnosti zemin a hornin in situ.

KONTAKTY

Ceny měření radonu začínají od 2300 Kč dle lokality a velikosti pozemku.

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem nebo zašlete poptávku ceny pomocí formuláře.


Ing. Soběslav Neufuss – držitel povolení SÚJB

Ing. Irena Neufussová, Ph.D. – Odborný poradce

Tel.: 739 909 718

E-mail: info@radon-tech.cz

Adresa provozovny: Dolní Albeřice 9, 542 26 Horní Maršov

IČ: 73996131

Registrován v živnostenském rejstříku.

Jsem plátcem DPH.